Samouczek: Operacje podstawowe

Wprowadzenie nowej akcji

W celu wprowadzenia nowej akcji do bazy danych z menu Symbol wybierz Nowy (Symbol -> New) lub naciśnij przycisk Dodaj symbol (Add symbol) w pasku narzędzi.

Po wybraniu tej funkcji zostaniesz zapytany o nazwę nowej akcji, czyli krótką formę określającą daną firmę. Nazwa ta nie może być dluższa niż 15 znaków. W celu prawidłowego działania importu nazwa powinna być zapisana wielkimi literami (CAPITALS).

Usunięcie akcji

W celu usunięcia istniejącej akcji z bazy danych wybierz Usuń z menu Symbol (Symbol -> Remove) lub wciśnij przycisk Usuń symbol (Delete Symbol) w pasku narzędzi. Po wybraniu tej funkcji zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia akcji. Pamiętaj, że operacja ta nie może być cofnięta !!!

Możliwe jest usunięcie kilku akcji za jednym razem przy użyciu Assignment organizer.

Dzielenie akcji

W celu przeprowadzenia podziału (splitu) akcji wybierz Symbol->Split lub wciśnij przycisk Split w pasku narzędzi.

AmiBroker pozwala w łatwy sposób radzić sobie ze splitem akcji. Program będzie próbował odgadnąć datę dokonania splitu oraz stosunek podziału, przeprowadzając analizę notowań. Program będzie działał w opisany sposób, jeśli po przeprowadzeniu splitu pozostanie jedno notowanie. W przeciwnym razie konieczne będzie wprowadzenie daty splitu oraz stosunku podziału. Pamiętaj, że operacja ta nie może być cofnięta !!!

Od wersji 2.0 wzwyż funkcja split dostarcza więcej możliwości: możesz zastosować stosunek podziału lub możesz określić split przy użyciu następującego wyrażenia:

x->y

co oznacza, że x udziałów sprzed splitu zostaje podzielonych w taki sposób, by po tej operacji uzyskać y udziałów . Przykładowo 2->3 oznacza, że z 2 udziałów uzyskuje się 3 w wyniku przeprowadzenia splitu. Zatem zwykły split na pięć części można wyrazić jako 1->5.

Jak zapewne się domyślasz, obecnie możliwe jest przeprowadzenie operacji odwrotnej do splitu, np. 2->1, co oznacza, że 2 udziały żostały połączone w 1 udział.

Wykasowanie notowania

W celu wykasowania notowania wybierz notowanie, które pragniesz usunąć poprzez kliknięcie na wykresie (pojawią się pionowe linie pokazujące wybraną datę i notowanie). Następnie wybierz opcję Usuń notowanie (Delete quotation) z menu Edycja (Edit).

W celu usunięcia notowań dla wszystkich akcji z danego dnia wybierz Edycja -> Usuń sesję (Edit->Delete session).

Możesz także przy użyciu Edytor notowań (Quote Editor) usunąć notowania.

Wprowadzanie/Usuwanie akcji z listy ulubionych

W celu wprowadzenia akcji na listę ulubionych powinieneś zaznaczyć pole favourite (ulubione) w oknie Informacje (Information). W celu usunięcia jej z listy ulubionych należy po prostu odznaczyć to pole. Ewentualnie możesz kliknąć na drzewie prawym klawiszem myszy i wybrać z aktualnego menu jedną z opcji: "Add to favourites" (dodaj do ulubionych) lub "Remove from favourites" (usuń z listy ulubionych).

Łączenie notowań dwu akcji

Czasami zdarza się, że symbol waloru dla akcji zostaje zmieniony. Wówczas w Twojej bazie danych pojawią się dwa symbole waloru - jeden odnoszący się do notowań historycznych, a drugi do notowań najnowszych (po zmianie nazwy). W celu wprowadzenia wszystkich notowań do jednego symbolu należy wybrać nowy symbol waloru (po zmianie nazwy), po czym użyć elementu Połącz (Merge) z menu Symbol. Natępnie należy wybrać pierwotny symbol waloru ("łącz z") oraz jedno z następujących pól: