Samouczek: Używanie okna interpretacji

Uwaga: Należy najpierw przeczytać artykuł komentarz wykresu zanim przystąpisz do Jak napisać własny.

Okno interpretacji (View->Interpretation) pokazuje komentarze do wykresów. W celu dodania interpreetacji zastosuj Indicator builder, a następnie dodaj kod komentarza po kodzie dla wskaźnika. Zwróć uwagę na fakt, że aby maksymalnie zwiększyć wydajność w kodzie wskaźnika należy dodać następującą linię:

//--Indicator-End-- 

( dwa ukośniki (początek komentarza), dwa myślniki, Indicator-End i dwa myślniki). Kiedy program wykonuje formułę w trybie 'wskaźnika' zatrzymuje się w tym miejscu i kod komentarza nie jest wykonywany co oszczędza wykorzystanie procesora (a w efekcie czas). Kiedy formuła używana jest w innych trybach - cała formuła jest wykonywana.

Przykład:

Plot( Close, "Price", -1, 64 ); 
Plot( SAR( Prefs( 50 ), Prefs( 51 ) ), "SAR",-17, 8+16 ); 
//--Indicator-End--
"The Parabolic SAR provides excellent exit points. ";
"You should Close long positions when the price falls below 
the SAR AND Close Short positions when the price rises above the SAR.";
WriteIF( graph1 > Close, "SAR is above close", "SAR is below close" );